6.2.2014: Συμμετοχή στην εκδήλωση με θέμα: «Κρίση και στην κρίση της Δικαιοσύνης;», στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά