Εισηγητής στην Επιστημονική Εκδήλωση: «Διαδίκτυο & Δίκαιο» που διοργανώθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά στη μνήμη του Καθηγητή Στέφανου Ι. Κουτσουμπίνα με θέμα: «Ζητήματα δικαίου στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Πειραιάς, 9.12.2015