"Η νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α και του Δ.Ε.Ε. για τη δικαστική  προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως κριτήριο  έρευνας, ελέγχου αλλά και σύγκλισης Δικαίου και Δικαιοσύνης"

Αθήνα, Εκδ. Παπαζήση, 2018, σελ. 453-474.