Ο Τ.Δ. συντονιστής στο 12ο ICT Forum στην ενότητα «Ψηφιακά έργακαι υποδομές διαλειτουργικότητας στην Υπηρεσία του Πολίτη» που πραγματοποιήθηκε 5-6.10.2010. Στα πλαίσια του Συνεδρίου σημαντικοί ομιλητές αναφέρθηκαν και παρουσίασαν μια ολοκληρωμένη εικόνα στρατηγικών και πολιτικών κινήσεων στο πλαίσιο υπολοίησης του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.

 IMG 0378a