Ο Τ.Δ. βασικός ομιλητής στο 11ο Ετήσιο Συνέδριο ICT Forum στην ενότητα "Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών ως στοιχείο προστιθέμενης αξίας υποηρεσιών προς τον πολίτη", που πραγματοποιήθηκε 4 - 5 Νοεμβρίου 2009, με θέμα εισήγησης "Επισκόπηση του νομικού πλαισίου δημόσιων έργων πληροφορικής και προμηθειών δημοσίου".

 

IMG 0430