Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα: "Διάλογοι Συνταγματικού, Διοικητικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου", Βόλος 11 - 12.5.2018.