Εισηγητής στο 4ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Ε.Ε.Δ.) που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, με θέμα εισήγησης: «Επίκαιροι προβληματισμοί για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα με αφορμή τη νομολογία του Δ.Ε.Ε. και του Ε.Δ.Δ.Α. και τον “διάλογο των δικαστηρίων” στα πλαίσια ενοποίησης της ευρωπαϊκής έννομης τάξης», Ρόδος, 12.5.2017.

 

 2