Δημοσίευση άρθρου του Π. Δέγλερη - Στ. Ταφλαμπά στο ηλεκτρονικό - ελεύθερα προσβάσιμο - επιστημονικό περιοδικό "Δημόσιο Δίκαιο" της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με τίτλο: "Κρίσιμα ζητήματα με αφορμή τις εκλογές που διενεργήθηκαν για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Δικαστικά Συμβούλια". "Δημόσιο Δίκαιο", τ. 4/2016, σελ. 481-495, 2016.

Βλ. περισσότερα: http://www.publiclawjournal.com/docs/4/2016_1_4_degleris.pdf

 

exwfullo periodikou eed