1. Γιατί τα ζητήματα που αφορούν την πανδημία μεταλλάσσονται συνεχώς; Πού οφείλονται οι συνεχείς μεταλλάξεις; Είναι η πανδημία ένας μικρόκοσμος μέσα στον οποίο τίθενται σε νέα βάση όλες οι εκφάνσεις της λειτουργίας ενός κράτους;

            Η προσωπική μου προσέγγιση και ανάλυση κατατείνει στο ότι μέχρι σήμερα η πανδημία ανέδειξε:

            α. μία τεράστια οικονομική – κοινωνική κρίση

            β. μία «αλλοίωση» του δημοκρατικού πολιτεύματος

            γ. ένα νέο; καθεστώς αλήθειας μέσω του ιατρικού κανόνα (norm) έναντι του δικαιϊκού νόμου

            δ. μία σύγχρονη μορφή κράτους, με μία νέα ολιγαρχία των επαϊόντων, που αλλάζει τους δημοκρατικούς όρους θέσμισης, με υποβάθμιση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης

           ε. καθιστώντας παράλληλα τον «φόβο» σαν το βασικό πλέον θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα μετασχηματισμό της τέχνης διακυβέρνησης των ανθρώπων, με τη «βιοπολιτική» πλέον προσέγγιση.

 

Π.Δ 4

HMERIDA 2

 

Προεδρεύων και Εισηγητής στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων Μαχόμενων Δικηγόρων με τίτλο εισήγησης: "Κέντρο Ναυτιλίας και Διεθνούς Διαιτησίας και ανάπτυξη"

Από αριστερά διακρίνονται οι: Π. Πετρόπουλος, Π. Δέγλερης, Ι. Καρδαράς, Γ. Μπουρλετίδου, Γ. Σταματογιάννης (Πρόεδρος Δ.Σ.Π), Γ. Καραμιζάρης, N. Μπιλίρης

Θέμα εισήγησης: "Η ουσαστική διάσταση του θεμελιώδους δικαιώματος πρόσβασης σε αποτελεσματική δικαστική προστασία στην ενωσιακή έννομη τάξη"

 

kedip1

kedip2

Ήδη κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καλλιγράφος, Αθήνα 2017, η β΄έκδοση του βιβλίου: «Ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής δικαιοσύνης - Εκατόν δεκαέξι κείμενα κριτικής 1876-2016» που επιμελήθηκε ο Παναγιώτης Τσούκας - Σύμβουλος Σ.τ.Ε. - εμπλουτισμένο με 49 νέα κείμενα (1876-2016).

Η εφημερίδα σύγχρονου νομικού προβληματισμού «Παρέμβαση Ανανέωσης» θεωρεί ιδιαίτερη τιμή που συμπεριλήφθηκε το κείμενο του τεύχους 3/2011, σελ. 8-11, της Αθηνάς Στμελάκη με θέμα: «Η πρακτική άσκηση του υποψήφιου δικηγόρου. Μερικές σκέψεις για το ρόλο και το περιεχόμενό της», που επέλεξε ο επιμελητής της έκδοσης ανάμεσα στα 116 κείμενά του. 

exwfullo1

poreia

Σελίδα 1 από 6