ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ


poster-2011Αγαπητές/οί Συνάδελφοι

Ήδη έχουν συμπληρωθεί 3 χρόνια δημιουργικής πορείας μιας νέας συνδικαλιστικής δικηγορικής κίνησης-πρότασης στον Πειραιά, μιας δυναμικής συσπείρωσης συναδέλφων, η οποία στην διαδρομή της - 2008-2010 - ανέλαβε πρωτοβουλίες, ανέδειξε θέματα, παρουσίασε θέσεις, κατέθεσε απόψεις και καθημερινά συμβάλλει δυναμικά με ιδέες και προτάσεις. Μίλησε για τον «δικηγορικό συνδικαλισμό», για το «παραδικαστικό», για τα θέματα της κρίσης της δικαιοσύνης, διαμαρτυρήθηκε για τη «δίωξη Μπάγια», για το «Φ.Π.Α.», για το «ασφαλιστικό», ανέδειξε πρόσφατα (9.12.2010) το θέμα του ανύπαρκτου περιεχομένου της πρακτικής άσκησης των νέων συναδέλφων, ενώ στις 9.2.2011 ανέδειξε με πλήρη τεκμηρίωση το κρίσιμο θέμα της απονομής δικαιοσύνης, που τόσο επηρεάζει τη καθημερινή δικηγορική πρακτική, την ίδια τη καθημερινότητά μας.

posterA2008Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία ουσιαστική Παρέμβαση Ανανέωσης για να αλλάξουμε καθεστηκυίες αντιλήψεις και πρακτικές, που αντίθετα από ό,τι διακηρύσσεται, υπονομεύουν το παρόν και υποθηκεύουν το μέλλον μας.

Η συμμετοχή στην οργάνωση της απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, η συνδικαλιστική εκπροσώπηση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που μας απασχολούν μπορεί για λίγους να είναι ξεχασμένες έννοιες. Αλλά για τους πολλούς, είναι ένα κρίσιμο και ουσιώδες στοίχημα.