Σας υποβάλω την συνημμένη Υ.Α. για την προκήρυξη θέσεων Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Εξωτερικών, την οποία μόλις πληροφορήθηκα και όπου διαπιστώνω ότι οι περισσότερες θέσεις αφορούν και δικηγόρους, που έχουν βέβαια και τα υπόλοιπα απαιτούμενα προσόντα.

Επιπρόσθετα διευκρινίζω ότι οι συγκεκριμένοι Εμπειρογνώμονες έχουν αντιστοιχία, τόσο μισθολογική όσο και βαθμολογική, με τους διπλωματικούς υπαλλήλους.
Επειδή η προθεσμία λήγει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2009 παρακαλώ, εάν συμφωνείτε και εσείς, για την ευρύτερη δημοσιοποίησή της και στο διαδίκτυο, για όσους δε ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών, Ακαδημίας 1 Αθήνα, Γραφείο 208, τηλ.: 210.3681 138-9.

Δείτε το κείμενο σε μορφή PDF