Σας αποστέλλω συνημμένα το τελικό πρόγραμμα της Νομικής Θεματικής Ενότητας με το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα: «Θέματα δικαίου στην Κοινωνία της Πληροφορίας», που διοργανώνεται στα πλαίσια του 10ου Συνεδρίου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Αθήνα - ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL - Νομική Ενότητα 1.10.2008 - 12.30 – 14.30 μ.μ.Με αφορμή τη συγκρότηση αυτής της ενότητας (επιλογή θεμάτων και εισηγητών) προσπάθησα να καλύψω όσο το δυνατόν πληρέστερα τη σύγχρονη προβληματική που αναπτύσσεται στα θέματα δικαίου στη Κοινωνία της Πληροφορίας - στη Ψηφιακή δηλαδή εποχή, που ήδη βρίσκονται στο επίκεντρο των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Σαν παράδειγμα και μόνο καταγράφω τα παρακάτω:

  • Θέματα «ασφάλειας» στο διαδίκτυο
  • Ποια νομοθεσία εφαρμόζεται στο διαδίκτυο
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων
  •  Πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο
  • Εγκλήματα – απάτες στον κυβερνοχώρο
  •  Παιδική προστασία (πορνογραφία + trafficking κ.α.)
  •  Παρακολούθηση – «κάμερες» - προστασία προσωπικότητας

Επειδή θεωρώ ότι η σύγχρονη αυτή θεματολογία πρέπει να τύχει ανάλογης επεξεργασίας και από την αρμόδια Επιτροπή Πληροφορικής του Συλλόγου μας, Σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε όπως τους αποστείλετε το παρόν, σαν αρχή προβληματισμού αλλά και σαν δική μου ελάχιστη συμβολή στις εργασίες τους.

Δείτε το κείμενο σε μορφή PDF