ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ
ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Π.

Α.Με στόχο την καλύτερη θεματική συγκρότηση - παρουσίαση αλλά και στη συνέχεια πληρέστερη ανάπτυξη της βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Π., θέτω υπόψη σας τις παρακάτω παρατηρήσεις - θέσεις και προτάσεις μου, που πιστεύω θα συμβάλλουν στο να καταστεί η βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας λειτουργικότερη, για τους συναδέλφους που τη χρησιμοποιούν.

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Α1.Σαν αναγκαίο πρώτο βασικό προαπαιτούμενο θεωρώ την ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, δηλαδή την κύρια αναδιοργάνωση των θεματικών ενοτήτων των τίτλων που η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει, ώστε να γίνει μια νέα βασική σύγχρονη και πλήρης κατηγοριοποίηση των θεματικών ενοτήτων της.

Α2.Απαραίτητα λειτουργικά κριτήρια για τις νέες θεματικές κατηγορίες είναι τα εξής:

α.Θεματικές κατηγορίες κατά ενότητα δικαίου: Δηλαδή για παράδειγμα: η ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ κατηγορία ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ θα περιλαμβάνει:

 • ΔΗΜΟΣΙΟ
 • ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
 • ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ
 • Σ.τ.Ε. / ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΚΟΙΝ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 • ΑΣΦ. ΜΕΤΡΑ 2522/97 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ
 • ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ν. 3448/2006)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
 • ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ – OFFSHORE 

κτλ.

β.Οι νέες αυτές θεματικές ενότητες θα συμπληρωθούν με κατηγορίες – ενότητες που αντιστοιχούν στη διοικητική πρακτική και στις υφιστάμενες διαδικασίες στο δικαστήριο:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
 • ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
 • ΑΣΦ. ΜΕΤΡΑ
 • ΕΡΓΑΤΙΚΑ
 • ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

κ.λ.π.

γ.Στα παραπάνω προτείνω να προστεθούν υποχρεωτικά και οι νέες επιστημονικές ενότητες δικαίου, όπως για παράδειγμα:

 • ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΣΩΦΡΟΝΟΣΤΙΚΗ (ΣΑΝΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ)

κ.λ.π

Α3.Νοείται ότι με τη νέα αυτή πρόταση θα πάψουν να είναι χωριστές κατηγορίες οι εμπορικές εταιρίες και το εμπορικό δίκαιο αντίστοιχα, αλλά το εμπορικό θα είναι πλέον ενοποιημένο, με νέες υπο - κατηγοριοποιήσεις σε αξιόγραφα, σε σήματα, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.,Μ.Ε.Π.Ε., Α.Ε., Εισηγμένες στο Χ.Α.Α., Επιχ. Απόρρητο κ.α.

Όπως επίσης νοείται ότι δεν θα υπάρχουν 3 «θεματικές ενότητες» με τίτλο «Διάφορα»!

Α4.Άρα η πρώτη εν προκειμένω άμεση και αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της πρότασής μου αφορά τη νέα μεθοδολογική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία πρέπει η μάλλον άναρχη και ελλιπής θεματική καταγραφή που υπάρχει μέχρι τώρα, να αναδιαταχθεί σε ουσιαστικές νέες θεματικές ενότητες κλάδων δικαίου και διαδικασιών με βάση και τη δικαστηριακή πρακτική αλλά και τις διεθνείς – σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις.

Β1.ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΛΕΞΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΣ

Για να είναι πλήρης η κάθε καινούργια ενότητα θα πρέπει να συνδυάζει θεωρία και πράξη και γι΄ αυτό θα πρέπει σε κάθε νέα θεματική ενότητα να υπάρχει η αντίστοιχη βιβλιογραφία κάλυψη της αντίστοιχης νομολογίας, καθώς και κάθε χρήσιμου πρακτικού οδηγού – κωδικοποίησης που έχει εκδοθεί για την ενότητα αυτή.

Β2.ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ)

Για τον εμπλουτισμό της παραπάνω νέας θεματικής προσέγγισης και κατηγοριοποίησης της βιβλιοθήκης, που θα είναι πιο εύχρηστη και πιο πλήρης θα πρέπει ανά καινούρια θεματική ενότητα, η οποία θα συνδυάζει, όπως προείπα,

α) νέο πλήρες περιεχόμενο
β) απόλυτη ταύτιση σε επίπεδο βιβλιογραφίας, θεωρίας και νομολογίας αλλά επιπρόσθετα
γ) θα πρέπει σε αυτή τη καινούρια ενότητα να αντιστοιχούν και όλες οι σειρές των νομικών περιοδικών που έχουν άμεση συνάφεια με την παραπάνω θεματική ενότητα.

Έτσι θα υπάρχει σε κάθε νέα θεματική κατηγορία μία πληρότητα επιστημονικού αντικειμένου και θα μπορεί με ασφάλεια να αναζητήσει ο κάθε συνάδελφος απλή νομοθεσία - νομολογία ή οδηγό – υπόδειγμα – πρακτικά θέματα αλλά και να συμβουλευθεί για τις σύγχρονες εξελίξεις – θέσεις – απόψεις, ξεφυλλίζοντας και τα αντίστοιχα επιστημονικά περιοδικά του κλάδου, που ο ίδιος έχει ανάγκη να ερευνήσει.

Γ.Αφού γίνει η νέα αυτή θεματική κατηγοριοποίηση με τη διαδικασία που προείπα, τότε και μόνο τότε, θα πρέπει και μάλιστα με προσεκτικά βήματα και πολύ διάλογο να γίνει ο αντίστοιχος εμπλουτισμός και επαύξησή της με νέους τίτλους, λαμβάνοντας υπόψη του τι κυκλοφορεί στο ελληνικό εμπόριο, από όλους τους εκδοτικούς οίκους ή ακόμα και πιθανά με αναζήτηση μέσω διαδικτύου κάποιων βασικών αγγλόφωνων λεξικών ή και άλλων περιοδικών και βιβλίων που θεωρώ επίσης ότι είναι απαραίτητα.

Καταθέτω ενώπιον σας την πρότασή μου αυτή πιστεύοντας ότι θα συμβάλλει στην ουσιαστική αναμόρφωση της βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Π.

Δείτε το κείμενο σε μορφή PDF